Betonska odbojna ograda

Naša ponuda

U okviru naše ponude dostupna je betonska odbojna ograda.

Betonski „New Jersey“ profili u praksi imaju veoma široku primenu: sprečavaju dospevanje odronjenog materijala na saobraćajnice, obezbeđuju sigurnu zaštitu od poplava u vodoplavnim područjima, koriste se kod preusmeravanja saobraćaja kao prepreke na putevima, osiguravaju zaštitu na gradilištima koja su pored saobraćajnica, primenjuju se kod reorganizacije deponija itd.

Izrađuju se od visokokvalitetnog SCC betona MB 45 (self compacting concrete – samougrađujući beton).

sr_RSSR