Zimsko održavanje puteva

Naša ponuda

Zimsko održavanje puteva je od vitalnog značaja za sigurnost saobraćaja i sprečavanje saobraćajnih nesreća tokom hladnih i snežnih perioda. Korišćenje adekvatnog materijala je ključno jer omogućava brzo i efikasno uklanjanje snega i leda sa puteva, čime se obezbeđuje bolja prohodnost i manji rizik od klizanja i nezgoda. Adekvatan materijal takođe može pomoći u očuvanju puteva i infrastrukture, sprečavajući oštećenja koja mogu nastati usled ekstremnih vremenskih uslova. Stoga, upotreba pravilnog materijala za zimsko održavanje puta igra ključnu ulogu u očuvanju bezbednosti i funkcionalnosti saobraćajne mreže.

So za posipanje puteva

So za posipanje puteva je hemijsko jedinjenje koje se koristi za topljenje snega i leda na putevima tokom zimskih meseci radi održavanja prohodnosti i bezbednosti saobraćaja. Najčešće korišćena so za posipanje puteva je natrijum-hlorid (NaCl), poznat i kao kuhinjska so ili rastvorljiva so. Kada se raspe po površini puta, so privlači vlagu iz okoline i stvara rastvor koji snižava tačku smrzavanja vode, omogućavajući ledu i snegu da se otope i olakšavajući čišćenje puteva. 

U okviru naše ponude, dostupni su:

  • So u rinfuzi
  • Vreća od 1000kg
  • Džak od 25kg
  • Džak od 50kg

Kalcijum hlorid

Kalcijum-hlorid se takođe koristi kao sredstvo za topljenje snega i leda na putevima, poput natrijum-hlorida. Koristeći kalcijum-hlorid za topljenje snega i leda, putevi mogu ostati prohodni čak i tokom najtežih zimskih uslova, što značajno doprinosi bezbednosti saobraćaja i smanjuje rizik od saobraćajnih nesreća.

U okviru naše ponude, dostupni su:

  • Džak od 25kg
  • Džak od 50kg
sr_RSSR